Khali Akhh da Surnhap

خالی اَکھ دا سُݨہَپ
خالی اَکھ دے سُݨہپ کوں ݙیکھ تاں سہی
خالی اَکھ دے سُݨہپ ءِچ وَسدا ہے
ہِک منظر حیرت ناکی دا
ہِک وُسعت سَت اَسماناں دی
ہِک قِصہ درد حیاتی دا
خالی اَکھ دیاں پِـپلیاں ہیٹھ اُنگدن
کِھپ لاݨے گھور سوالاں دے
کُجھ دُھوڑ شِکیـتاں شِکویاں دی
کُجھ خاکے حال بے حالاں دے
خالی اَکھ دی تَس نئیں مُک سڳدی
کہیں دجلے نال فُرات دے نال
خالی اَکھ دی بُکھ نئیں مُک سڳدی
کہیں ݙات زکواۃ خیرات دے نال
خالی اَکھ کوں کیا تشبیہہ ݙیواں
کیہڑے ݙُکھ دا دسترخوان آکھاں
ہِک وَسّوں ڄیڑھی اُڄڑ ڳئی
اینکوں روھی تھل دامان آکھاں